بيماری اكتيمای واگير در دام‌ها می‌تواند موجب تلفات ۷۵ درصدی در گله شود

  رئیس اداره دامپزشكی شهرستان قزوین گفت: یکی از بیماریهایی عفونی با واگیری بالا در جمعیت نشخوارکنندگان کوچک (گوسفند و بز) اکتیمای واگیر است كه ویروس عامل بیماری می تواند منجر به ایجاد ضایعات جلدی در پوست بخصوص در ناحیه لب ها، پوزه و پستان در گوسفند و بز گردد و به سبب حساسیت بیشتر […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies