درطرح بیمه جامع مجتمع های مسکونی هزینه اسکان موقت واسباب کشی هم دیده شده است

لیلا مشکانی مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه پارسیان در گفت وگو با آموزش ماهیگیری: حتی بزرگترین و مقتدرترین نهادها نیز در صورت بروز حادثه برای بازسازی موارد آسیب دیده با مشکلات جدی مواجه می شوند. بر این اساس بیمه نامه آتش سوزی در مجتمع های مسکونی یکی از ضروریات آپارتمان نشینی و یکی از […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies