مرجوع كردن فرآورده‌های خام دامی تاریخ‌گذشته به شركت‌های بسته‌بندی ممنوع است

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با اعلام این خبر افزود: فروشگاه‌های عرضه فرآورده های خام دامی اجازه منجمد كردن فرآورده های تازه و تاریخ گذشته و مرجوع كردن این محصولات به شرکت های بسته بندی را نداشته و چنانچه اقدام به این کار کنند مرتکب تخلف شده اند و اداره دامپزشکی برابر مقررات با آنها […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies