پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت در مدیریت سرمایه انسانی بانک سامان

مدیریت سرمایه انسانی بانک سامان گواهينامه نظام مديريت کيفيت را از شرکت توف نورد آلمان دريافت کرد. آموزش ماهیگیری – مدیریت سرمایه انسانی بانک سامان گواهينامه نظام مديريت کيفيت را از شرکت توف نورد آلمان دريافت کرد. مدیریت سرمایه انسانی بانک که پیشتر توانسته بود گواهينامه نظام مديريت کيفيت ISO9001:2008 را دریافت کند، این‌بار نیز […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies