۷ عضو شورای نظام دامپزشکی استان مرکزی در اعتراض به نحوه انتخاب رئیس شورا استعفا کردند

در پی معرفی «دکتر احمد اصلانی» به عنوان رئیس شورای نظام استان: ۴ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل شورای نظام دامپزشکی استان مرکزی، در اعتراض به نحوه معرفی رئیس این شورا، استعفای خود را تقدیم رئیس سازمان نظام دامپزشکی کردند …     آموزش ماهیگیری: ۴ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل شورای نظام […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies